Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WYKORZYSTANIE DANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Informujemy, że zawarte w powyższym formularzu i podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapytania w FORMULARZU KONTAKTOWYM przez Hyundai Motor Poland oraz wskazanego przez Państwa Autoryzowanego Dealera Hyundai. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności , a także u każdego Autoryzowanego Dealera Hyundai oraz w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o Kontakt.

INFORMACJE O OFERTACH, USŁUGACH, BADANIACH SATYSFAKCJI

Niniejszym zgadzam się na kontakt ze strony Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa) jako administratora danych oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai, w celu informowania mnie o produktach i usługach dotyczących oferty podmiotów z grupy Hyundai – w tym pojazdów Hyundai, części i akcesoriów Hyundai, oferty serwisowej, finansowej, reklamowej (w szczególności za pomocą cyklicznego biuletynu) oraz na badanie mojej opinii o tych produktach i usługach.
W związku z tym, udzielam zgody na kontakt ze strony Hyundai Motor Poland i Autoryzowanych Dealerów Hyundai:

  • listownie pocztą tradycyjną na podany powyżej adres;
  • drogą mailową na podany powyżej adres e-mail;
  • drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny, SMS, MMS), na podany powyżej numer telefonu – w tym zakresie zgadzam się na wykorzystanie przez Dealera oraz Hyundai Motor Poland sp. z o.o. używanych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne w celu przekazywania mi informacji marketingowych, o których mowa powyżej

Informacja o wycofaniu zgody

Zgadzając się jak powyżej, przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podane powyżej będą przetwarzane do personalizacji i dopasowania otrzymywanych przeze mnie informacji do moich preferencji.
Więcej informacji o sposobie korzystania z Pani/Pana danych osobowych dostępnych jest na stronie Polityka prywatności .

INFORMACJA O WYCOFANIU ZGODY

Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat. W tym celu prosimy o Kontakt dowolnie wybraną przez Państwa drogą. Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach grupy Hyundai oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Hyundai i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI (WWW)

Fortis Auto (dalej: „Dealer” lub Autoryzowany Dealer Hyundai”), w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych jako ich administrator traktują kwestie związane z Państwa prywatnością priorytetowo. Z tego względu pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą przetwarzane dane przez Państwa udostępniane. W szczególności naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług bezpośrednio przez Dealera. W przypadku produktów i usług świadczonych przez Hyundai Motor Poland szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://www.hyundai.pl/fileadmin/Informacja_O_Prywatnosci_Hyundai.pdf 

2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN czy numer rejestracyjny pojazdu. Podanie przez Państwa tych danych jest zupełnie dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku ich podawania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych może być jednak brak możliwości świadczenia dla Państwa usług lub sprzedaży produktów Hyundai.

3. W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

  • świadczenie zamówionych przez Państwa usług
  • obsługa sprzedaży zakupionych produktów
  • komunikacja z Państwem, w tym przez nasze Centrum Obsługi Klienta, w zakresie świadczonych usług i dotycząca zakupionych produktów
  • dostęp do usług serwisowych i usług wsparcia świadczonych przez Hyundai za pośrednictwem Autoryzowanych Dealerów
  • badania i rozwój naszych produktów i usług – w szczególności w zakresie rozwoju technicznego i bezpieczeństwa
  • analiza statystyczna na wewnętrzne potrzeby Hyundai

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów, których Państwo są stroną lub jest uzasadnione interesem Dealera jako administrator tych danych, przy czym w takim przypadku mają Państwo prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualną sytuację.

4. Dane osobowe są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym Autoryzowanym Dealerom Hyundai, Autoryzowanym Stacjom Obsługi lub Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. – w zakresie świadczenia dla Państwa usług i produktów i nie będą przekazywane innym stronom trzecim, chyba, że okaże się to niezbędne do świadczenia usług lub dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Informujemy ponadto, że celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych, Centrum Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, agencjom badawczym (gdy ma to zastosowanie) itp. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być w powyższych celach również przekazywane lub udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności do Korei Południowej, co do której Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. W każdym przypadku zapewniamy, że przekazywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie z niezbędnym zakresie w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne – np. standardowe klauzule umowna lub wiążące reguły korporacyjne i daje niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i poufności. Takie przekazywanie dotyczy przede wszystkim świadczenia usług serwisowych samochodów Hyundai. W przypadku zarówno przekazywania jak i powierzania Państwa danych podmiotom trzecim w naszym imieniu zawsze upewniamy się, że podmioty takie spełniają wymogi przepisów i naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Państwa dane mogą być również przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie.

6. Jako do klientów marki Hyundai, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na kontakt z Państwem w celu prezentacji Państwu produktów i usług podmiotów z grupy Hyundai oraz badania Państwa poziomu satysfakcji z tych produktów i usług. Taka zgoda jest zupełnie dobrowolna i niezależna od przetwarzania Państwa danych na potrzeby wykonania łączących nas lub innych Autoryzowanych Dealerów i Autoryzowane Stacje Obsługi i Państwa umów.

7. Zgadzając się na kontakt marketingowy, wyrażacie Państwo zgodę, że będziemy używali Państwa adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu (w zależności od zakresu Państwa zgody), a także innych danych osobowych, które zostały lub zostaną zebrane, w celu wysyłania komunikatów marketingowych, informacji o ofertach i produktach podmiotów grupy Hyundai, w tym w celu personalizacji i dostosowania takiej komunikacji do Państwa zainteresowań, np. w oparciu o produkty, które zostały przez Państwa zakupione. W zakresie personalizacji komunikatów Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez informację przekazaną do Państwa Autoryzowanego Dealera Hyundai lub Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach grupy Hyundai, oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Dealera i Państwa dane przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

9. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania Państwa danych jeśli stwierdzą Państwo ich niedokładność. Mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usunięcie danych okaże się nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie były na bieżąco używane. W zakresie powyższych żądań mogą Państwo zgłaszać je pisemnie do Autoryzowanego Dealera Hyundai lub Autoryzowanej Stacji Obsługi, za pomocą danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:

Maciej Gibaszek
Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: rodo@grupamyslinski.pl

Dane Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. k. z siedzibą w Toruniu: ul. Sieradzka 4, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000515696 NIP: 8792674467 REGON: 341601824

 

Wszystkie
Electric
Osobowe
SUV
EKO
Sportowe
Zamknij